نحوه ثبت سفارش

نحوه سفارش کالا

کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید و مبلغ جنس و هزینە پست رو از طریق درگاه بانکی واریز کنید و سپس آدرس کامل و نام گیرندە و تلفن خود را در قسمت ثبت سفارش وارد کنید.

کلیە اجناس قبل ارسال چک و تست میشوند و به هیچ عنوان جنس ایراد نمیگردد.اگر بە هر دلیلی موقع تحویل کالای مورد نظر ایراد داشته باشد. جوابگوی خریداران محترم خواهیم بود.