درباره ما

درباره ما

بابک سنتر (فروشگاه بابک) بیش از یک دهه فعالیت در زمینه فروش لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه در شهرستان مرزی تجاری پیرانشهر را دارا میباشد.

صداقت و انصاف سر لوحه کسابت ما بوده و باپروانه کسب فروشگاه و نماد اعتماد از وازت صنعت ،معدن و تجارت بستری مناسب را برای فروش حضوری و اینترنتی فراهم نموده ایم